ACTIVITATI EDUCATIONALE

img_proiect2

Alte priorități ale Asociației Ștefadina sunt susținerea unor programe și derularea de activități cu caracter educațional, în cadrul cărora își propune următoarele:

  • Organizarea de activități (seminarii, dezbateri, mese rotunde, sesiuni științifice, conferințe etc.) care să permită confruntări de opinii, schimburi de idei și informații pe teme vizând realitățile educaționale, de interes public și de afaceri prezente și de perspectivă în România;
  • Editarea unor broșuri, culegeri de studii și comunicări, reviste și materiale informative, în format clasic și electronic, în vederea promovării valorilor românești, potențialului turistic românesc și în vederea promovării și stimulării membrilor de a-și valorifica talentul scrierii sau în vederea transmiterii unor informații și mesaje de interes către toți membrii;
  • Facilitarea unor schimburi culturale și științifice, prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații de profil din țară și din străinătate;
  • Organizează discuții libere despre alte subiecte în afară celor ce privesc activitatea zilnică ce privesc caracteristicile postului ocupat din cadrul instituției la care este angajat.