DEZVOLTAREA COMUNITATII

Agreement

Una dintre ariile de interes ale Asociației Ștefadina este promovarea dezvoltării comunității, prin:

  • Derularea de programe care să încurajeze consultarea și dialogul între autorități, societatea civilă și mediul privat, în vederea creșterii calității serviciilor pentru cetățeni;
  • Organizarea de activități care să vizeze întărirea cooperării regionale în domenii precum: drepturile omului, libertatea de exprimare, asigurarea de șanse egale pe piața muncii etc.;
  • Elaborarea unor Buletine de documentare și informare privind legislația, normele, metodologiile și procedurile de protecție și siguranță a muncii;
  • Promovarea programelor și parteneriatelor în vederea dezvoltării economice pe domenii diferite de activitate.