FORMARE PROFESIONALA

img_proiect1

Educația este cea mai sigură cale prin care se pot crea premisele descoperirii, dezvoltării și utilizării potențialului individual, atât în beneficiul propriu,  cât și în cel al comunității. Investiția în oameni înseamnă asigurarea calității tuturor activităților derulate și asumarea responsabilității pentru impactul social al acestora. Orice societate care încurajează și sprijină afirmarea potențialului uman face o investiție sigură în viitor.

În acest sens, Asociația Ștefadina asigură:

  • Elaborarea și derularea unor programe de formare profesională, bazate pe experiența practică a specialișilor Asociației;
  • Promovarea unor parteneriate pentru educație, oferind tinerilor oportunitatea de a lua contact cu mediul profesional și de a învăța din experiențele altor instituții de profil.

Asociația Ștefadina, în parteneriat cu SC Stefadina Comserv SRL, organizează:

CURSURI DE SPECIALIZARE ÎN PROFESIA DE FUNCȚIONAR – DOCUMENTARE 

În activitatea zilnică desfășurată în cadrul oricărei instituții se creează categorii și genuri diverse de documente. De la actele constitutive, la cele de natură financiară, juridică și până la corespondența curentă, toate trebuie gestionate cu scopul de a asigura eficientizarea procesului muncii. Gestionarea tuturor informațiilor și fluxul documentelor trebuie să fie orientate și riguros supravegheate. Specialistul căruia îi revin astfel de responsabilități este funcționarul de documentare.

functionar_documentare