Obiectivele noastre

Asociația Ștefadina urmărește să ofere posibilitatea diverselor categorii sociale să se specializeze în noi profiluri specifice fiecărei etape a evoluției societății prin furnizarea unor programe de formare profesională care vizează:

·         Stimularea aptitudinilor și potențialului uman, prin adaptarea la noile orientări educaționale și profesionale;

·         Promovarea unor noi metodologii de instruire și formare profesională la standarde europene;

·         Asigurarea aplicării practice a tuturor cunoștințelor teoretice prin variate metode științifice;

.         Promovarea rolului educației non formale, învățării pe tot parcursul vieții, a voluntariatului și implicării civice, pentru dezvoltarea abilităților de viață și satisfacerea nevoilor emergente ale copiilor și tinerilor;

.         Organizarea de manifestări/ întâlniri/ mese rotunde culturale, științifice și artistice;

.         Organizarea de cursuri, colocvii, conferințe, simpozioane, seminarii mese rotunde;

.         Organizarea de întâlniri și/sau tabere

De asemenea, Asociația își propune să stimuleze activități educaționale care să permită afirmarea individului, în cadrul unei comunități care să respecte drepturile omului și care să funcționeze pe baza parteneriatului și dialogului.