Prezentarea asociatiei

Asociația Ștefadina este o organizație neguvernamentală înființată recent, la inițiativa unor reprezentanți ai mediului de afaceri și universitar preocupați de modul în care pot susține procesul educațional.

În cadrul societății contemporane, creativitatea umană și noile cuceriri tehnologice impun ca o necesitate obiectivă continua perfecționare a pregătirii profesionale specifice oricărui domeniu de activitate. În acest context, locul și rolul Asociației Stefadina sunt bine definite, aceasta având menirea să inițieze, să instruiască și să formeze profesioniști de care societatea are nevoie.

Tot în cadrul societății contemporane Asociația Ștefadina consideră necesar ca membrii acesteia, să organizeze și să beneficieze de evenimente, manifestări, întâlniri, mese rotunde, tabere, excursii ce au ca interes istoria, cultura, spiritualitatea României.